Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

H ιστοσελίδα www.glowstore.gr (εφεξής «η Σελίδα» ή «η Ιστοσελίδα») περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία « Γεώργιος Ζάρκος» (εφεξής θα αναφέρεται «εταιρεία») και ΑΦΜ 137981226. Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στο Λουτράκι Κορινθίας επί της οδού Πέιν αριθ. 2 – ΤΚ 20300. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

Η χρήση αυτής της σελίδας από οποιοδήποτε πρόσωπο με σκοπό την επίσκεψη, την αγορά ή την λήψη συμβουλών (παρακάτω «επισκέπτης»), διέπεται από αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (παρακάτω αναφέρονται ως «ΓΟΠΧ»).

Η εταιρεία εμπορεύεται προϊόντα στην ιστοσελίδα της μόνο σε πελάτες λιανικής και τελικούς καταναλωτές. Κάθε παραγγελία που δεν αντιστοιχεί σε λιανική πώληση και γενικότερα κάθε δόλια ή θεωρούμενη δόλια παραγγελία θα θεωρείται από την εταιρεία άκυρη και δεν θα διεκπεραιώνεται .

Ο αγοραστής δηλώνει πριν την παραγγελία του ότι η αγορά των προϊόντων από την ιστοσελίδα δεν συνδέεται κατά οποιοδήποτε τρόπο με την επαγγελματική του ιδιότητα και είναι αποκλειστικά για προσωπική του χρήση.

Για τους σκοπούς αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, ο αγοραστής και η εταιρεία θα αναφέρονται συλλογικά ή μεμονωμένα ώς Μέρη ή Μέρος.

1.1 Αντικείμενο

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης έχουν σχεδιαστεί κυρίως για να ενημερώνουν κάθε πιθανό αγοραστή σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η εταιρεία (εφεξής «ο πωλητής») θα προχωρήσει με την πώληση και την παράδοση των προϊόντων που θα παραγγελθούν και να ορίσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών σε σχέση με την πώληση των προϊόντων από τον πωλητή στον καταναλωτή (εφεξής «ο αγοραστής»). Ισχύουν χωρίς περιορισμούς για όλες τις πωλήσεις προϊόντων της εταιρείας που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα.

Κατά συνέπεια, η ενέργεια τοποθέτησης μια παραγγελίας από τον αγοραστή για ένα προϊόν που προσφέρεται προς πώληση στην ιστοσελίδα υπόκειται πλήρως στην ισχύ των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, για τους οποίους ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι ενημερώθηκε και αποδέχτηκε πριν την παραγγελία του.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης ανά πάσα στιγμή. Εφαρμοζόμενες στην κάθε παραγγελία είναι αυτές που έχουν γίνει αποδεκτές από τον αγοραστή πριν τοποθετήσει την παραγγελία του.

Οι ισχύοντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης (εφεξής «ΓΟΠΠ») συμπληρώνουν τους ισχύοντες Γενικούς Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας www.glowstore.gr και είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή στην αντίστοιχη ενότητα.

1.2 Εταιρική Ταυτότητα

Επωνυμία: ΖΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ)
ΑΦΜ : 137981226
ΔΟΥ : Κορίνθου
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. :141327937000

Διεύθυνση: Πέιν αριθ. 2
ΤΚ: 20300
Πόλη: Λουτράκι Κορινθίας
Χώρα : Ελλάδα
Τηλ.: 2744061525

1.3 Συμβάσεις και Παραγγελίες

1.3.1 Τιμολόγηση-Έξοδα Αποστολής
Οι τιμές πώλησης προϊόντων σε Ευρώ που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα, είναι οι ισχύουσες την στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας από τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τυχόν άλλων φόρων. Οι τιμές πώλησης των προϊόντων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από την εταιρεία με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα πριν την τιμολόγηση του προϊόντος. Ο αγοραστής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα για τυχόν αλλαγές πριν από την παραγγελιοδοσία του. Αυτές οι τιμές είναι οι ισχύουσες στις περιπτώσεις αγοράς εξ αποστάσεως.

Αυτές οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία τιμολογούνται συμπληρωματικά στην τιμή των προϊόντων που αγοράστηκαν. Τα έξοδα αποστολής είναι ανάλογα του όγκου της παραγγελίας του αγοραστή. Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης είναι 1-4 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η παραγγελία, ανάλογα τον τόπο παράδοσης.
Ο παραπάνω αναφερόμενος χρόνος παράδοσης ενδέχεται να τροποποιηθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων συνθηκών (π.χ πανελλαδική απεργία εργαζομένων στις μεταφορές κοκ).

Οι ρυθμίσεις της αποστολής περιγράφονται στους παρακάτω ΓΟΠΠ και μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από την εταιρεία, πάντοτε όμως πριν την χρονική στιγμή της παραγγελιοδοσίας και τιμολόγησης του πελάτη και εφόσον ενημερωθεί αυτός. Επίσης η εταιρεία συνιστά στον αγοραστή να συμβουλεύεται συχνά τους ΓΟΠΠ και τους ΓΟΠΧ που μπορεί να βρει στην Ιστοσελίδα, ώστε να ενημερώνεται για τυχόν τροποποίησή τους.

Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ισχύον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) κατά την ημέρα της παραγγελίας. Κάθε αλλαγή στο ισχύον ποσοστό θα αποτυπωθεί στην τιμή των προϊόντων που πωλούνται από την εταιρεία στην ιστοσελίδα της. Η παραγγελία προϊόντων συνεπάγεται αυτομάτως υποχρέωση πληρωμής του ποσού της παραγγελίας εκ μέρους του Καταναλωτή. Η τιμολόγηση των προϊόντων γίνεται στο ποσό της αξίας τους κατά τη στιγμή της υποβολής της παραγγελίας από τον καταναλωτή.

1.3.2 Χαρακτηριστικά προϊόντων
Ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει ένα ή και περισσότερα προϊόντα διαφορετικών κατηγοριών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα.
Η εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει την ποικιλία των προϊόντων που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα της, σύμφωνα με συγκεκριμένους περιορισμούς σχετιζόμενους με τους προμηθευτές της, επιφυλασσόμενη αναφορικά με παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί από τον αγοραστή.

1.3.3 Διαθεσιμότητα
Στο πλαίσιο της πώλησης, η προσφορά των προϊόντων στην εταιρεία είναι σε ισχύ όσο τα προϊόντα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, μέσα στα όρια της διαθεσιμότητας/εξαντλήσεως του αποθέματος.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων γνωστοποιείται στον αγοραστή τη στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας.

Σε κάθε περίπτωση και στην πιθανότητα ολικής ή μερικής μη διαθεσιμότητας προϊόντων μετά από μια παραγγελία, ο πελάτης θα ενημερωθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του ή μέσω προσωπικού μηνύματος στο e-mail επικοινωνίας του, για τα προϊόντα που βρίσκονται χωρίς απόθεμα και σχετικά με την μερική ή ολική ακύρωση της παραγγελίας του και την ακύρωση της πιθανής αντίστοιχης χρέωσης.

Σε περίπτωση που η παραγγελία ακυρωθεί στο σύνολό της:
– Η παραγγελία του πελάτη θα ακυρωθεί αυτόματα.
– Η εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για να τον ενημερώσει για την ακύρωση της παραγγελίας του και θα του ζητήσει να τοποθετήσει ξανά την παραγγελία εξαιρώντας τα προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα ή θα ολοκληρώσει την παραγγελία με τα προϊόντα.

Σε περίπτωση που η παραγγελία ακυρωθεί μερικώς:
– Η παραγγελία του αγοραστή θα επικυρωθεί ως προς τα διαθέσιμα προϊόντα.
– Ο αγοραστής θα λάβει τα διαθέσιμα προϊόντα.

1.3.4 Παραγγελία
Κάθε παραγγελία σημαίνει την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και την αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας, Προσωπικά Δεδομένα/Απόρρητο και Χρήση των Cookies χωρίς καμία επιφύλαξη σχετικά με τους όρους αυτών και τυχόν ειδικές συμφωνίες ανάμεσα στα μέρη.

Η διόρθωση πιθανών λαθών στην παραγγελία είναι ευθύνη του αγοραστή.

Από τη στιγμή που ο αγοραστής επιβεβαιώσει την παραγγελία του κλικάροντας στο εικονίδιο «Ολοκλήρωση», θεωρείται ότι είναι ενήμερος και έχει κατανοήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα τους ισχύοντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, τις τιμές, τον προτεινόμενο χρόνο και κόστος παράδοσης για τον όγκο και τις ποσότητες καθώς και τα προτεινόμενα προϊόντα προς πώληση και αγορά από τον αγοραστή. Η παραγγελία προϊόντων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής του κόστους της παραγγελίας εκ μέρους του Καταναλωτή. Η πώληση ολοκληρώνεται όταν ο αγοραστής τοποθετήσει την παραγγελία. Η εταιρεία θα επιβεβαιώσει την παραγγελία του αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή («e-mail επιβεβαίωσης παραγγελίας»).

Από τη στιγμή που αυτό το βήμα ολοκληρωθεί και επικυρωθεί, ο αγοραστής δεν μπορεί να τροποποιήσει την παραγγελία του. Σε περίπτωση που επιθυμεί είτε να τροποποιήσει την παραγγελία του είτε να την ακυρώσει θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία και να ζητήσει την τροποποίηση/ακύρωση.

Μετά την παραλαβή της παραγγελίας του μπορεί να ασκήσει υπό όρους το δικαίωμα της επιστροφής της, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 6 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει ολόκληρη την παραγγελία ή την παράδοσή της, όποια και αν είναι η φύση και το επίπεδο εκτέλεσής της, σε περίπτωση μη πληρωμής ή μερικής πληρωμής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που οφείλει ο αγοραστής, σε περίπτωση απάτης κατά την πληρωμή ή στην περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης κατά τη χρήση της σελίδας της εταιρείας.

Ένα δεύτερο e-mail θα αποσταλεί στον αγοραστή μόλις η παραγγελία του αποσταλεί και η εταιρεία δικαιούται να εισπράξει το πλήρες κόστος της παραγγελίας και των εξόδων αποστολής.
Η εταιρεία συνιστά οι αγοραστές να διατηρούν όλες τις πληροφορίες της παραγγελίας τους εγγράφως ή σε ψηφιακή μορφή.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ COOKIES

Η ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά στοιχεία στα πλαίσια της παρούσας ιστοσελίδας. Οι όροι χρήσης αυτών των στοιχείων περιγράφονται στην ενότητα «Προσωπικά Στοιχεία και Cookies» αυτής της Ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες ενημερώνονται ότι αυτή η αυτόματη επεξεργασία πληροφοριών, υπόκειται στις διατάξεις των Νόμων Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει η ιστοσελίδα συλλέγονται, επεξεργάζονται, καταχωρούνται και αποθηκεύονται με διακριτικότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης περι προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πολιτική Cookies
Τι είναι τα «Cookies»;
«Cookie» είναι ένα αρχείο κειμένου που μπορεί να αποθηκεύεται σε έναν συγκεκριμένο χώρο στον σκληρό δίσκο της τερματικής συσκευής σας*, κάθε φορά που επισκέπτεστε την ηλεκτρονική υπηρεσία μας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Αυτό το αρχείο cookie επιτρέπει στον εκδότη του cookie να αναγνωρίσει την τερματική συσκευή δεδομένων στην οποία αποθηκεύεται καθ’ όλη την περίοδο ισχύος ή εγγραφής του cookie.

*Τερματική συσκευή δεδομένων είναι το υλικό (δηλαδή, ο υπολογιστής, το tablet, το smartphone, κ.λπ.) που χρησιμοποιείτε για να επισκεφθείτε έναν ιστότοπο, μια εφαρμογή, κ.λπ.

Cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας
Με την επιφύλαξη της επιλογής σας να επιτρέψετε τα cookies, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να εγκαταστήσουμε διάφορα cookies στην τερματική συσκευή σας που μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας για όσο διαρκεί η περίοδος ισχύος των cookies.
Εισαγωγή
Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα έχει αναπτυχθεί με WordPress CMS και woocommerce. Τόσο το WordPress CMS όσο και το WooCoommerce Plugin χρησιμοποιούν cookies για την ορθή λειτουργία τους.
Όταν ο χρήστης/επισκέπτης είναι συνδεδεμένος στο ηλεκτρονικό κατάστημα ως πελάτης κάνοντας χρήση του username του και του συνθηματικού του, καταχωρούνται τα εξής cookies :
1) catAccCookies
2) wordpress_test_cookie
3) wp_woocommerce_session_
4) wordpress_logged_in_

Όταν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος και έχει τοποθετήσει προϊόντα στο καλάθι αγορών του καταχωρούνται τα εξής cookies :
1) catAccCookies
2) woocommerce_items_in_cart
3) wordpress_test_cookie
4) woocommerce_cart_hash
5) wp_woocommerce_session_
6) wordpress_logged_in_

Όταν κάποιος επισκέπτεται και πλοηγείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ως απλός επισκέπτης και δεν έχει εισάγει προϊόντα στο καλάθι αγορών του, καταχωρούνται τα εξής cookies :
1) catAccCookies
2) wordpress_test_cookie

Όταν κάποιος απλός επισκέπτης έχει προσθέσει προϊόντα στο καλάθι αγορών του, καταχωρούνται τα εξής cookies :
1) catAccCookies
2) wordpress_test_cookie
3) woocommerce_items_in_cart
4) woocommerce_cart_hash
5) wp_woocommerce_session_

ΑΝΑΛΥΣΗ COOKIES

catAccCookies
Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να γνωρίζει το σύστημα αν έχετε αποδεχθεί την χρήση cookies.

wp_woocommerce_session_
Αυτό το Cookie περιέχει έναν μοναδικό κωδικό για κάθε πελάτη για να γνωρίζει το λογισμικό σε ποιο σημείο της βάσης δεδομένων θα μπορεί να εντοπίσει τα δεδομένα (προϊόντα) που έχει εισάγει στο καλάθι αγορών ο κάθε πελάτης. Το αρχείο δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα.

wordpress_test_cookie
To wordpress εγκαθιστά στον browsers σας αυτό το cookie ώστε να είναι σε θέση να εξακριβώσει αν δέχεστε ή όχι την εγκατάσταση cookies.
To cookie διαγράφεται μόνο του όταν κλείσετε τον browser σας.

woocommerce_items_in_cart
Αυτό το Cookie περιέχει δεδομένα σχετικά με το καλάθι ώστε να είναι σε θέση το Woocommerce να καταλάβει πότε γίνονται αλλαγές στο καλάθι (προσθαφαίρεση προϊόντων και ποσοτήτων). Το αρχείο δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα.

woocommerce_cart_hash
Αυτό το Cookie περιέχει δεδομένα σχετικά με το καλάθι ώστε να είναι σε θέση το Woocommerce να καταλάβει πότε γίνονται αλλαγές στο καλάθι (προσθαφαίρεση προϊόντων και ποσοτήτων).
Το αρχείο δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα.

wordpress_logged_in_
Αμέσως μετά την σύνδεση ενός πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα (με χρήση username και password) το WordPress CMS θέτει αυτό το cookie για να είναι σε θέση να καταλαβαίνει αν είστε συνδεδεμένος στην πλατφόρμα ή όχι.

Οι επιλογές σας αναφορικά με τα cookies
Υπάρχουν πολλοί τρόποι διαχείρισης των cookies. Οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε μπορούν να αλλάξουν την εμπειρία περιήγησής σας στο διαδίκτυο και τις προϋποθέσεις της πρόσβασής σας σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες που απαιτούν τη χρήση cookies.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να επιτρέπει την αποθήκευση cookies στην τερματική συσκευή δεδομένων σας, να τα απορρίπτει αυτόματα ή να τα απορρίπτει όταν προέρχονται από συγκεκριμένους εκδότες. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, έτσι ώστε να σας τίθεται αμέσως ερώτηση εάν αποδέχεστε ή απορρίπτετε τα cookies, πριν αυτά αποθηκευτούν στην τερματική συσκευή δεδομένων σας.
(α) Αποδοχή των cookies
Η αποδοχή ή όχι των cookies σε μια δεδομένη τερματική συσκευή δεδομένων εξαρτάται από τον χρήστη της εν λόγω τερματικής συσκευής δεδομένων. Ο χρήστης είναι ελεύθερος να επιλέξει και να τροποποιήσει αυτήν την επιλογή οποιαδήποτε στιγμή μέσω των ρυθμίσεων που σχετίζονται με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται στην τερματική συσκευή δεδομένων.
Εάν το πρόγραμμα περιήγησης είναι ρυθμισμένο να αποδέχεται τα cookies στην τερματική συσκευή δεδομένων σας, τότε τα cookies που χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε θα αποθηκευτούν προσωρινά σε έναν συγκεκριμένο χώρο στην τερματική συσκευή δεδομένων σας. Μόνο ο εκδότης θα μπορεί να τα διαβάσει.
(β) Απόρριψη των cookies
Εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies στην τερματική συσκευή δεδομένων σας ή εάν αφαιρέσετε τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια σειρά λειτουργιών που είναι απαραίτητες για να περιηγηθείτε σε ορισμένες ενότητες του ιστότοπού μας.
Εάν το πρόγραμμα περιήγησης είναι ρυθμισμένο να απορρίπτει τα cookies στην τερματική συσκευή δεδομένων σας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για συνέπειες σχετικά με την υποβαθμισμένη λειτουργία των υπηρεσιών μας, εξαιτίας της αδυναμίας μας να αποθηκεύουμε ή να προβάλλουμε τα cookies που είναι απαραίτητα για την πλήρη λειτουργία του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας.

(γ) Πώς να εφαρμόσετε την επιλογή σας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε
Κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των cookies και των ρυθμίσεων σχετικά με αυτά. Η διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησής σας περιγράφεται στο μενού βοήθειας, όπου θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που αφορούν τα cookies.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

3.1. Ιστοσελίδα
Το εμπορικό σήμα της Ιστοσελίδας και του καταστήματος, εικόνες, και λογότυπα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα (περιλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται στους Γενικούς Όρους Χρήσης και τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης) είναι και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας ή του εκάστοτε κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε μερική ή ολική αναπαραγωγή, τροποποίηση και χρήση των εμπορικών σημάτων, των φωτογραφιών και των λογότυπων ή άλλου περιεχομένου της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την ρητή έγγραφη έγκριση της εταιρείας, απαγορεύεται αυστηρά. Το ίδιο ισχύει για όλα τα πνευματικά δικαιώματα, σχέδια, και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που ανήκουν στην Ιστοσελίδα.

Η σελίδα και κάθε απαραίτητο λογισμικό που χρησιμοποιείται σε σχέση με αυτήν, μπορεί να περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες που προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τα αρχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα και με κάθε στοιχείο που έχει δημιουργηθεί για την σελίδα (εικόνες, ήχοι, κείμενα, γραφικά, διαγράμματα, κοκ), συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, των βάσεων δεδομένων και των ενημερωτικών κειμένων, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας (παρακάτω «Περιεχόμενο»), και δεν παρέχεται οποιαδήποτε άλλη άδεια καθώς και κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από αυτό της ανάγνωσης τους από τους χρήστες του διαδικτύου.

Η αναπαραγωγή μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση. Κάθε αναπαραγωγή και κάθε χρήση αντιγράφων της ιστοσελίδος και του περιεχομένου της απαγορεύεται ρητά.

Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή, η τροποποίηση, η δημιουργία παράγωγων σχεδίων, η συναρμολόγηση, η μετάφραση (εκτός για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο), η πώληση, η εκχώρηση, η υπο-αδειοδότηση και η μεταβίβαση κάθε μορφής των δικαιωμάτων που συνδέονται με το περιεχόμενο της ιστοσελίδος. Επίσης απαγορεύεται ρητά η τροποποίηση του Περιεχομένου ή του Λογισμικού, επιμέρους ή ολόκληρου ή η χρήση τροποποιημένων εκδόσεων του λογισμικού με σκοπό την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω μιας διαφορετικής διεπαφής από αυτήν που παρέχεται στον επισκέπτη από την εταιρεία για αυτό το σκοπό.

3.2. Hyperlinks
Κάθε δημιουργία συνδέσμου από την Σελίδα της εταιρείας, κάθε χρήση της τεχνικής διαμόρφωσης της Ιστοσελίδας και γενικά κάθε χρήση ενός στοιχείου από την Ιστοσελίδα, απαιτεί την προηγούμενη έγκριση της εταιρείας, η οποία μπορεί να δοθεί οποτεδήποτε και με κάθε επιφύλαξη. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να (α) ζητήσει την αφαίρεση κάθε σύνδεσης με την Ιστοσελίδα, η οποία δεν έχει εγκριθεί ή δεν θεωρείται πλέον εγκεκριμένη και να (β) να ζητήσει αποζημίωση για τυχόν ζημιά που έχει προκληθεί από τη σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες.

4. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

4.1. Πρόσβαση και λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας
Ο επισκέπτης είναι απόλυτα υπεύθυνος για την εφαρμογή των μέσων πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας που επιτρέπουν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις ικανότητες και την γνώση χρήσης του διαδικτύου και πρόσβασης στην Ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης είναι υπεύθυνος για χρεώσεις σύνδεσης και τον απαραίτητο εξοπλισμό για να αποκτήσει πρόσβαση στο διαδίκτυο ώστε να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα.

Ο επισκέπτης χρησιμοποιεί αυτή την ιστοσελίδα με δική του ευθύνη. Η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιουδήποτε είδους βλάβες μπορεί να προκληθούν σε επισκέπτες μετά από μη εγκεκριμένη χρήση. Επιπρόσθετα, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ, Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΚΕΡΔΗ, ΠΕΛΑΤΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ.

4.2. Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ακεραιότητα, τη συνάφεια, την ακρίβεια, τη μη παραβατικότητα, τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και την πληρότητα των πληροφοριών, των προϊόντων, που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, αλλά ούτε και σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμογής που σχεδίασε ο επισκέπτης.

Κάθε αξίωση επισκέπτη εναντίον της εταιρείας θα πρέπει να διατυπωθεί μέσα στον πρώτο 1 μήνα της εμφάνισης του αντικειμένου αξίωσης.

5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Η εταιρεία προσπαθεί τα μέγιστα για να προφυλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα και να εγγυηθεί ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Ο αγοραστής πρέπει επίσης να διατηρήσει υψηλά την ασφάλεια των online συναλλαγών του, για παράδειγμα να μην μοιράζεται με κανέναν το όνομα χρήστη του (διεύθυνση email του αγοραστή) και/ή τον κωδικό του και να αλλάζει τον κωδικό του σε τακτά χρονικά διαστήματα. Υπό αυτό το πρίσμα, η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον αγοραστή, όταν οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη του (διεύθυνση email του αγοραστή) και/ή τον κωδικό του.

Ως εκ τούτου, η χρήση του ονόματος χρήστη (διεύθυνση email του αγοραστή) και/ή ο κωδικός του αγοραστή είναι η απόδειξη της ταυτότητας του και της εξουσιοδότησής του για την επικύρωση της παραγγελίας του και του αντίστοιχου ποσού. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για ακατάλληλη ή παράνομη χρήση αυτών των δεδομένων ή πληροφοριών.

Η τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας αποτελούν απόδειξη της συγκεκριμένης παραγγελίας και θα οδηγήσουν στον χαρακτηρισμό του ποσού που συνδέεται με την αγορά των προϊόντων ως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

Η ηλεκτρονική καταγραφή που αποθηκεύεται στα ηλεκτρονικά συστήματα της εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα μέρη ως απόδειξη της επικοινωνίας, των παραγγελιών, των πληρωμών και των συναλλαγών που έχουν εκτελεσθεί από τα μέρη.

6. ΕΥΘΥΝΗ

6.1. Δικαιοπρακτική Ικανότητα

Πριν την τοποθέτηση της παραγγελίας ο αγοραστής δηλώνει ότι έχει την πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που του επιτρέπει να συμβάλλεται σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης. Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη αναφορικά με την εξακρίβωση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των επισκεπτών της ή των αγοραστών. Κατά συνέπεια, αν ένα άτομο δε διαθέτει την δικαιοπρακτική ικανότητα να παραγγείλει προϊόντα από την Ιστοσελίδα, οι νομικοί συμπαραστάτες του (γονείς, κηδεμόνες) θα αναλάβουν την ευθύνη για αυτή την παραγγελία και κυρίως την αποπληρωμή της.

6.2. Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καθυστέρηση, εάν η μη τήρηση των υποχρεώσεων της οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, δηλαδή σε γεγονότα που δεν εμπίπτουν στη βούληση και τον έλεγχο της εταιρείας και δεν θα ήταν δυνατό να προβλεφθούν, όπως ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται ως έχει και χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, ιδιαίτερα σχετικά με την ακρίβεια τους, την πληρότητα ή την επικαιρότητά τους, την μη παραβατικότητα, τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία της πληροφόρησης που παρέχουν τα προϊόντα, τα αξεσουάρ ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ή την καταλληλότητα των εφαρμογών που ο αγοραστής πιθανολογεί. Η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τα προϊόντα που θα πωληθούν μέσω της Ιστοσελίδας της ειδικά στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης τους. Η ευθύνη της εταιρείας δεν πρόκειται να εφαρμοστεί για αξιώσεις που θα τεθούν από τον αγοραστή ή τρίτο μέρος μη συμβατές με τους όρους συμμόρφωσης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΦΈΡΕΙ ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΒΛΆΒΗ, ΆΜΕΣΗ Ή ΈΜΜΕΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΗ Ή ΌΧΙ, ΚΑΤΆ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ. ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΑΝ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΟΒΑΡΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, TOTE Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

Κάθε καταγγελία πελατών εναντίον της εταιρείας θα πρέπει να υποβληθεί εντός ενός (1) μηνός από την εμφάνιση του εν λόγω γεγονότος, το οποίο αφορά η καταγγελία.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα του αγοραστή, καθώς και του παραλήπτη της παραγγελίας, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο αγοραστής είναι ενήμερος ότι αυτή η αυτόματη επεξεργασία των στοιχείων του έχει γνωστοποιηθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο σκοπός και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα Προσωπικά του Δεδομένα παρουσιάζονται στο «Γενικοί Όροι Χρήσης» της Ιστοσελίδας και διέπονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό σύστημα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο οικείο κεφάλαιο.

Η εταιρεία σέβεται την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε. Ο κάθε χρήστης παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Συνεπώς οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους πριν την επίσκεψη της ιστοσελίδας ή πριν κάνει χρήση των υπηρεσιών αυτής. Με την υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων και των δεδομένων σας συναινείτε στην πιθανότητα χρήσης και επεξεργασίας τους από εμάς, ώστε να λάβετε τις πληροφορίες μας και το ενημερωτικό μας υλικό για προϊόντα και προωθητικές ενέργειες. Οι ακόλουθοι όροι θα εφαρμόζονται σε όλα τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που θα παρέχονται από εσάς στην ιστοσελίδα μας.

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει και να ενημερώσει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης χωρίς πρότερη ενημέρωση. Για να είστε ενήμερος για κάθε τέτοιου είδους τροποποίηση, η εταιρεία συνιστά σε κάθε αγοραστή και γενικότερα σε κάθε χρήστη να διαβάζετε τους ΓΟΠΠ καθώς και τους «Γενικούς Όρους Χρήσης» της Ιστοσελίδας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η παραγγελία υπόκειται στους ΓΟΠΠ που ισχύουν την στιγμή της τοποθέτησής της.

9. ΓΕΝΙΚΑ

9.1 Μερική εγκυρότητα

Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από τους παρόντες Γενικούς Όρους είναι κατά το ισχύον δίκαιο με οποιοδήποτε τρόπο ολικώς ή μερικώς άκυροι, τότε οι θιγόμενοι όροι ή τμήματα αυτών δεν ισχύουν ως συστατικό μέρος της σύμβασης και οι υπόλοιποι όροι ισχύουν κανονικά μεταξύ των μερών.

9.2 Παραίτηση

Οι παρόντες Γενικοί Όροι θεωρούνται από τα μέρη ουσιώδεις, αποδέχονται δε αυτά την πιστή τήρησή τους και παραιτούνται του δικαιώματός τους να αμφισβητήσουν οποιονδήποτε από αυτούς.

9.3 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Αρμόδια για την επίλυση πάσης διαφοράς εκ του παρόντος σχετικά με την ύπαρξη, ερμηνεία, εκτέλεση ή την παραβίαση της σύμβασης πώλησης ανάμεσα στην εταιρεία και τον αγοραστή ορίζονται αποκλειστικώς τα Δικαστήρια της Κορίνθου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

9.4 Ισχύς

Οι ΓΟΠΠ ισχύουν για την διάρκεια κατά την οποία τα προϊόντα προσφέρονται online από την εταιρεία.

9.10. Τροποποιήσεις
Η εταιρεία και ο διαχειριστής της ιστοσελίδος διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιεί και να ενημερώνει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης χωρίς προειδοποίηση. Για να μείνετε ενήμεροι για κάθε πιθανή τροποποίηση, η εταιρεία θα συνιστούσε στον επισκέπτη να ξαναδιαβάζει αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης τακτικά και πριν την χρήση της ιστοσελίδας, ενώ κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

9.11. Εγκυρότητα
Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης είναι άκυρος, είτε λόγω αλλαγών στη νομοθεσία, είτε λόγω δικαστικής απόφασης, αυτό δεν έχει καμία συνέπεια για την εγκυρότητα των λοιπών Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

9.12. Ισχύον Νόμος
Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο.
ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ, ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Η ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, ΘΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

Σημαντικό: Με την είσοδό σας σε αυτόν τον ιστότοπο και σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του αποδέχεστε τους όρους που καθορίζονται ανωτέρω. Ευχαριστούμε που μας επιλέξατε.